Wydanie nr 273/2022, Piątek 30.09.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Po której stronie stoją radni?

Malbork. Po której stronie stoją radni? fot. archiwum TvMalbork.pl
Skarga na Dyrektora MOPS w Malborku była jedną z bardziej kontrowersyjnych spraw, które rozstrzygała Rada Miasta Malborka (RMM) w ostatnim czasie. Na tyle kontrowersyjna, że Rada zajmowała się tym problemem 5 razy. Cztery razy nie udało się zakończyć procedowania. Piątym razem Rada podjęła uchwałę o uznaniu skargi za zasadną.
Przypomnijmy krótko czego problem dotyczył. W sierpniu 2021 r. do RMM trafiła skarga na Dyrektora MOPS w Malborku. Skarżący, po zgłoszeniu problemu do MOPS oraz do Burmistrza Miasta Malborka, wskazali, że:
- wydana została decyzja administracyjna przyznająca im opiekuna osoby niepełnosprawnej w wymiarze czasowym 60h miesięcznie, która to decyzja od lipca 2021 r. nie była realizowana,
- sposób zmiany wydanej decyzji administracyjnej był niezgodny z przepisami (informowanie przez asystenta).
 
Sprawę badała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zajmowała się ona analizą dokumentacji oraz wysłuchała strony skarżącej i Dyrektora MOPS w Malborku. Za każdym razem większość w Komisji uznawała skargę za zasadną. Dlatego też Komisja SWiP wypracowywała projekt uchwały dla RMM o uznaniu skargi za zasadną i proponowała następujące uzasadnienie (oto jego fragment): „ (…) Po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy przedmiotowej skargi w zakresie żądań w skardze przedstawionych Rada Miasta Malborka przyjmuje, że:
 
1) Dyrektor MOPS w Malborku w okresie luty 2021- kwiecień 2021 wydawał decyzje administracyjne dotyczące przyznania świadczeń opiekuńczych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Decyzje wydawane w tym okresie nie miały zapewnionego finansowania, oraz były znacznie przeszacowane względem finansowania z roku poprzedniego. Wiążące informacje dotyczące finansowania programu w tym roku zostały ogłoszone na stronie internetowej Wojewody Pomorskiego w dniu 12.05.2021 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasto Malbork na realizację w/w programu podpisana 12.05.2021 r. i gwarantowała Gminie Miejskiej Malbork kwotę 150 686,00 zł na realizację programu. Decyzje administracyjne były wydawane na podstawie szacunków zawartych we wniosku na środki finansowe na realizację programu z dnia 17.12.2020 r. w kwocie 555 390,00 zł. W konsekwencji zaistniałej sytuacji wystąpił niedobór środków na finansowanie programu i niemożliwość jego realizacji w ok. 75%, które były zapewnione w wydanych decyzjach administracyjnych.
 
2) Dyrektor MOPS w Malborku podpisywał umowy zlecenia na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Umowy zlecenia podpisane przed dniem 12.05.2021 r. (ogłoszone na stronie internetowej Wojewody Pomorskiego wiążących informacji dotyczących finansowania programu oraz podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasto Malbork na realizację programu) zostały zawarte bez posiadania środków finansowych na ich realizację.
 
3) Beneficjenci programu o zmianach warunków zawartych w wydanych wcześniej przez Dyrektora MOPS w Malborku decyzjach administracyjnych dowiadywali sią za pomocą pism z MOPS w Malborku lub ustnie przez Asystentów od marca 2021 r. . Na podstawie art. 162 & 2 KPA zmiana decyzji administracyjnej może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany decyzji administracyjnych zostały rozpoczęte w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej czyli za zgodą beneficjentów – stron tych umów – dopiero we wrześniu 2021 r.”
Na tym rola Komisji SWiP była zakończona. Pałeczkę przejmowała Rada MM. I tutaj robił się problem, ponieważ część radnych projekt komisyjny z góry odrzucała. I nie proponowała innego rozwiązania. No bo na poważnie nie mogę potraktować propozycji radnego Orzęckiego, który na sesji RMM w dniu 25.11.2021 r. zgłosił poprawkę dotyczącą uznania skargi na Dyrektora MOPS za bezzasadną i… tyle. Radny nie zaproponował wtedy zmiany uzasadnienia. Pomimo tego poparło ten wniosek kilkoro radnych. Dokładnie siedmioro. Oto ci radni: Adam Hoderny, Krystyna Keńska, Dariusz Kowalczyk (prawnik!!!), Edward Orzęcki, Arkadiusz Mroczkowski, Halina Ostrowska i Kazimierz Pietkiewicz. Żeby była jasność! Radni ci głosowali za uznaniem skargi za bezzasadną i uzasadnieniem dlaczego jest zasadna… Tym samym narażali RMM na śmieszność (może nawet na pośmiewisko!!!). Dodajmy, że oprócz radnego Arkadiusza Mroczkowskiego, pozostali radni zostali wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Charzewskiego.
 
Czwarte podejście RMM do rozpatrzenia skargi na Dyrektora MOPS w Malborku różniło się od poprzednich. Grupa radnych (przeciwnych projektowi komisyjnemu) zaproponowała własny projekt z odpowiednim uzasadnieniem. Osobą prezentującą alternatywny projekt uchwały był radny Kazimierz Pietkiewicz. W trakcie procedowania radnemu wytknięto, że jego projekt zawiera błędy rzeczowe. W konsekwencji tego sam wnioskodawca nowego projektu uchwały złożył wniosek o zdjęcie całego punktu z porządku obrad.
Piąte podejście było ostatnim. W Radzie MM znalazła się większość, aby uznać projekt Komisji SWiP. Skarga została uznana za zasadną. Pomimo tego, część radnych dalej głosowało przeciwko. Wynik głosowania był następujący: 9 głosów za, 4 wstrzymujące i 8 głosów przeciw. (Wszystkie wyniki głosowań dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Imienne Głosowania).
 
Trudno zrozumieć intencje niektórych radnych, w sytuacji gdy głosują przeciwko faktom, dokumentom czy udowodnionym zdarzeniom. Kogo w takim razie reprezentują? Po której stronie stoją? Mnie osobiście przypomina się podobna sytuacja ze skargą TV Malbork, gdy część radnych głosowała nie zważając na ustalone fakty, a nawet głosowała wbrew ustalonym faktom. Bezspornym jest, że żądanie wypełnienia ustawowego obowiązku zamieszczania wszystkich zapisów audiowizualnych z obrad sesji Rady Miasta na stronie BIP oraz Urzędu Miasta Malborka na dzień złożenia skargi nie było realizowane. Fakt ten potwierdziły osoby reprezentujące Burmistrza, a także radca prawny w opinii prawnej. Pomimo tego część radnych uznała ten punkt skargi za bezzasadny… Kogo więc Ci radni reprezentują?
 
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku,
2) raport z przeprowadzonego głosowania imiennego – BIP Malbork.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Nemo
Nemo 14.05.2022, 15:00
To mi wygląda na prywatną wojnę tzw."rajcy" z Dyrektorem MOPS.
Mieszkaniec dziury Malbork
Mieszkaniec dziury Malbork 13.05.2022, 20:11
Ten pan już dawno powinien zejść ze stanowiska,a zajmuje dwa stołki dyrektorskie i dopuszcza się często do bezprawia..jak ma się plecy to dużo można....mam nadzieję, że karma do niego wróci,bo już nie raz skrzywdził osoby, które na pomoc zasługiwały.Ale cóż..z mafią nie wygrasz!!! Jak nawet będzie kara to zapłaci. Ręka rękę myje.
HJa
HJa 13.05.2022, 20:49 (odpowiedź do Mieszkaniec dziury Malbork )
Adam Hoderny, Krystyna Keńska, Dariusz Kowalczyk, Edward Orzęcki, Arkadiusz Mroczkowski, Halina Ostrowska i Kazimierz Pietkiewicz tez powinni już dawno odejść
mieszkaniec .
mieszkaniec . 14.05.2022, 18:44 (odpowiedź do HJa)
To bardzo popieram .
Krzyżak
Krzyżak 13.05.2022, 19:07
Stołki dobrze płatne...za biurka hu...widać gonić takie towarzystwo ! Jesteście dla ludzi ! Dzięki nam macie pracę zawsze bardzo dobrze płatną...! Do roboty !