Wydanie nr 203/2024, Niedziela 21.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Benedykt, Prokop, Daniel, Ignacy, Andrzej, Wiktor, Stojsław, Julia, Prakseda, Klaudiusz, Arbogast
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zawiadomienia o nielegalnym podłączeniu deszczówki do kanalizacji sanitarnej w Malborku.

Zawiadomienia o nielegalnym podłączeniu deszczówki do kanalizacji sanitarnej… fot. archiwum TvMalbork.pl
Podczas sesji Rady Miasta Malborka w dniu 15 czerwca 2023 r. była rozpatrywana skarga na Burmistrza Miasta. Wcześniej skargą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem skargi było niewłaściwe rozpatrzenie petycji z dnia 21.02.2023 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą drogową w kwadracie ulic: Poprzeczna, Wejhera, Bałtycka, Admiralicji w Malborku. Skarga na Burmistrza uznana została przez Radę Miasta Malborka za zasadną. Niedługo później dotarła do mnie informacja, że do prokuratury zostają składane zawiadomienia o nielegalnym podłączeniu deszczówki na wyżej wymienionych ulicach. Oczywiście, postanowiłem to oficjalnie sprawdzić. Napisałem następującą interpelację: „Szanowny Panie Burmistrzu! Czy prawdą jest, że Urząd Miasta/Burmistrz lub PWiK Malbork zgłosiły do prokuratury zawiadomienia o nielegalnym podłączeniu „deszczówki” przez mieszkańców Malborka zamieszkałych przy ulicach: Wejhera, Teligi, Admiralicji, Bałtycka, Kostki, Morska, Żeglarska?”
„W odpowiedzi na interpelację dotyczącą Spółki PWiK w Malborku sp. z o.o. w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa z wyjaśnieniami.” – pisał Burmistrz Miasta. Oto treść: „W odpowiedzi na interpelację pana Adama Ilarza z dnia 04.08.2023r. uprzejmie informuję, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. działając w oparciu o brzmienie art. 9 ust. 1 i art. 28 ust. 24a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyło w Komendzie Powiatowej Policji zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art.28 ust. 4a w/w ustawy.
Zgłoszenia te dotyczyły niektórych mieszkańców ulicy Bałtyckiej, Morskiej i Admiralicji. Dotychczas nie stwierdziliśmy naruszenia w/w zakazu ustawowego przez mieszkańców ulicy Kostki, Żeglarskiej, Teligi i Wejhera.
Zawiadomienia o wykroczeniu nie były kierowane do Prokuratury tylko do Komendy Powiatowej Policji w Malborku.
Działania PWiK są systemowe i będą kontynuowane.
Poprzedzone były komunikatami na fakturach, stronach internetowych PWiK oraz lokalnej prasie (ksera w załączeniu).
Działanie PWiK ma na celu ochronę interesu publicznego poprzez eliminację zalewania kanalizacji sanitarnej wodami opadowymi, co w warunkach intensywnego opadu deszczu powoduje cofanie się ścieków do instalacji wewnętrznych odbiorców, a tym samym stwarza zagrożenie sanitarne i powoduje szkody w mieniu.” Dokument podpisała Pani Prezes Zarządu Krystyna Babirecka.
 
Do odpowiedzi został zamieszczony także KOMUNIKAT o następującej treści:
„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. informuje swoich kontrahentów oraz inne osoby, że podłączanie odpływu wód opadowych (deszczowych, roztopowych i drenażowych) do sieci kanalizacji sanitarnej jest nielegalne i narusza zakaz ustanowiony art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Naruszenie tego zakazu stanowi w myśl art. 28 ust.4a w/w ustawy wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 10 000 zł.
Zrzucanie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej stwarza bezpośrednie zagrożenie ekologiczne zalewaniem fekaliami niżej położonych nieruchomości i wypłatę przez PWiK odszkodowań. Informujemy, że poza wyżej wymienioną odpowiedzialnością kamą (grzywna) osoby naruszające powyższy zakaz, będą pociągane do cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
Wzywa się wiec wszystkie podmioty i osoby fizyczne, które mają nielegalnie podłączone odpływy wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej do natychmiastowej likwidacji tych podłączeń.
Stwierdzenie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku ww. nielegalnych włączeń odpływów' wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej skutkować będzie od dnia 1 stycznia 2023r. natychmiastowym wszczynaniem postępowań karnych oraz procesów odszkodowawczych bez uprzedniego wzywania do zaniechania nielegalnych zrzutów tych wód. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. Krystyna Babirecka”
Trudno się nie zgodzić z argumentacją Pani Prezes. Jednak z tyłu głowy czai się myśl, że zawiadomienia złożono krótko po tym jak skarga na Burmistrza Miasta w temacie niewłaściwego rozpatrzenia petycji z dnia 21.02.2023 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą drogową została uznana za zasadną. Wydaje się, że to jednak nie przypadek.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Interpelacja radnego Adama Ilarz z dnia 04.08.2023 r.,
2) Odpowiedź na interpelację radnego Adama Ilarz z dnia 10.08.2023 r..
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Koń polski
Koń polski 09.09.2023, 14:32
Rajco razem z Cymańskim niedługo odejdziesz w zapomnienie.