Wydanie nr 338/2023, Poniedziałek 4.12.2023
imieniny: pokaż (6 imion)Klemens, Chrystian, Barbara, Krystian, Hieronim, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Opłata dodatkowa – czy można ją anulować?

Opłata dodatkowa to opłata pobierana za zaparkowane w miejscu płatnym auto bez wydruku potwierdzającego uiszczenie opłaty. Pod obrady Rady Miasta Malborka trafiła skarga na działalność Burmistrza Miasta Malborka w powyższym temacie.
Skargą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i posiłkując się opinią prawną Radcy Prawnego przedstawiła RMM uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną.
Rada uchwałę przyjęła z następującym uzasadnieniem: „Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji:
1) skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka złożonej przez (Skarżącego – anonimizacja AI) z dnia 25.07.2022r.,
2) odpowiedzi na skargę wystosowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta Malborka Jana Tadeusza Wilka z dnia 17.08.2022 r.,
uznaje skargę na działalność Burmistrza Miasta Malborka za bezzasadną.
 
Stanowisko Rady Miasta Malborka w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka.
Skarga (Skarżącego – anonimizacja AI) jest bezzasadna, ponieważ ustawa o drogach publicznych nie oferuje procedury odwoławczej w sprawach opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłaty parkingowej. Zgodnie z w/w opinią (Skarżący – anonimizacja AI) swoimi pismami usiłuje wdrożyć nieistniejący tryb odwoławczy. Było to przedmiotem rozmów skarżącego z Burmistrzem Miasta Malborka, kiedy otrzymał on wyczerpującą informację na ten temat.
Skargi (Skarżącego – anonimizacja AI) rozpatrzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każde kolejne pismo wysłano do skarżącego z zachowaniem terminu i po wyjaśnieniu zgłoszonych zarzutów. Zasadniczy zarzut braku uzasadnienia w odpowiedzi na skargę z dnia 14.06.2022r jest nietrafny z uwagi na treść art. 239 kpa,
Art. 239. [Ponowienie bezzasadnej skargi]
§ 1.
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 
Wszystkie pisma skarżącego powtarzały podobnej treści argumenty i zawierały ten sam wniosek o anulowanie opłaty, więc nie było konieczne powtarzanie uzasadnienia odmowy uwzględnienia wniosku.
Anulowanie opłaty dodatkowej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i w/w uchwał Rady Miasta Malborka nie jest możliwe. Decyzja zgodna z wnioskiem skarżącego stanowiłaby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zmiana uchwały o strefach płatnego parkowania w Malborku poprzez udzielenie Burmistrzowi przez Radę uprawnienia do anulowania opłaty dodatkowej byłoby rażącym naruszeniem prawa i powodowałoby nieważność takiego postanowienia. (…)”
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 27.1.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.