Wydanie nr 214/2021, Poniedziałek 2.08.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Gustaw, Karina, Maria, Stefan, Świętosław, Teodota
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sporo drzew wycięto w Malborku, jakie były tego powody?

Początek bieżącego roku był zdominowany informacjami o kolejnych wycinkach drzew w naszym mieście. Niektórzy mieszkańcy zwracali mi uwagę na powyższy problem. Osobiście – wiedząc, że problemem zajmowali się inni radni – nie widziałem potrzeby dublowania interpelacji. Spójrzmy zatem jak sprawa wygląda.

Najpierw kwestia ilościowa. Ile wycięto w ostatnich latach? Tego dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego RM Pawła Dziwosza. Oto odpowiedź:

1. ilość drzew usuniętych z terenów miejskich i posadzonych na gruntach miejskich na których wycięcie Burmistrz Miasta Malborka uzyskał decyzję Starosty Malborskiego:
2015 r. - usunięto 69 drzew, posadzono 76 drzew,
2016 r. - usunięto 12 drzew, posadzono 20 drzew,
2017 r. - usunięto 35 drzew, posadzono 33 drzewa,
2018 r. - usunięto 310 drzew, posadzono 385 drzew,
2019 r. - usunięto 167 drzew, posadzono 217 drzew.

2. łączna ilość drzew usuniętych i posadzonych na terenie miasta w tym zwłaszcza na gruntach prywatnych w oparciu o decyzje wydane przez Burmistrza Miasta Malborka, Miejskiego Konserwatora Miejskiego i Starostę Malborskiego. Należy w tym punkcie zaznaczyć, że nowe przepisy dotyczące zgłaszania zamiaru usunięcia drzew z prywatnych posesji nie dają Organowi możliwości nakładania obowiązku nasadzeń zastępczych.

2015 r. - usunięto 503 drzew, posadzono 345 drzew,
2016 r. - usunięto 555 drzew, posadzono 501 drzew,
2017 r. - usunięto 645 drzew, posadzono 612 drzewa,
2018 r. - usunięto 750 drzew, posadzono 785 drzew,
2019 r. - usunięto 519 drzew, posadzono 462 drzew.”

Sporo drzew wycięto. Sprawdźmy teraz jakie były tego powody. O to interpelował Wiceprzewodniczący RM Tomasz Klonowski.

„Wszystkie przypadki wycinania drzew są indywidualnymi sprawami. Największa część usuwanych drzew jest spowodowana ich złym stanem zdrowotnym - np. wszystkie wycinane drzewa w ramach prac pielęgnacyjnych w Północnym Parku dotyczą drzew obumarłych. Proszę zauważyć, że często podnoszony przez osoby zaniepokojone wycinką drzew argument, że pozostały „zdrowe pnie” nie ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Ze względu na specyficzne i bardzo trudne warunki wzrostu roślin w miastach (zasolenie gleby, duża ilość powierzchni szczelnych ograniczających odstęp wody, zanieczyszczenie powietrza) naturalny proces obumierania, następuję niekiedy bardzo gwałtownie, nie podstawiając śladów w postaci ubytków, lub martwic wewnątrz pnia.

Drugą grupą usuwanych drzew są rośliny, które posiadają duże wady budowy i stanowią niebezpieczeństwo złamania lub wyrwania z korzeniami w wyniku silnych powiewów wiatru. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020. 55 t. j. z dnia 14.01.2020 r.), dopuszcza usuwanie drzew w jasno i precyzyjnie określonych przypadkach.

Kolejną grupą przyczyn wycinania drzew są zagadnienia niszczenia przez konary lub korzenie infrastruktury technicznej - napowietrznych linii energetycznych, przyłączy podziemnych. Niech odpowiedzią na Pana pytanie będzie cześć uzasadnienia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o., w sprawie konieczności wydęcia drzew rosnących przy ul. Targowej, na wysokości budynku telekomunikacji:

„rosnące drzewa powodują wrastanie się korzeni do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pobliżu w/w drzew co skutkuje bardzo poważnymi problemami w jej prawidłowym funkcjonowaniu. W ostatnim czasie z powodu wrośniętych korzeni do kanału nasze przedsiębiorstwo poniosło bardzo wysokie straty, w zarastającym kanale notorycznie dochodziło do powstawania zatorów kanalizacyjnych do usuwania których wzywaliśmy pojazdu socjalistycznego Kaiser Eco - Combi I, tylko w miesiącu wrześniu w/w pojazd na tym odcinku pracował w wymiarze 70 godzin. Dodam, iż godzina pracy tego pojazdu kosztuje 212,90zł co daje nam koszt miesięczny 14 903 zł. Zadanie usunięcia korzeni z sieci kanalizacyjnej musieliśmy zlecić specjalistycznej firmie co również wiązało się z bardzo wysokimi kosztami (koszt usługi około 10 000 zł). Jednakże przeprowadzone prace nie eliminują przyczyny problemu, kanał ponownie zarośnie jest to jedynie kwestią czasu, aby kanał zabezpieczyć przed ponownym zarośnięciem należałoby go przebudować. Takie rozwiązanie wiąże się z kolejnymi dużymi wydatkami, według szacunkowych kosztorysów przebudowa sieci kanalizacji wynosiłaby około 70 000 zł. Patrząc na koszty które ponieśliśmy oraz te, które będzie trzeba ponieść w najbliższym czasie prosimy o wyeliminowanie przyczyny problemu tj. ścięcie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie kanalizacji sanitarnej (4 Topole)".

Wnioski Burmistrza Miasta Malborka na usunięcie drzew, są rozpatrywane przez pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Malborku, Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie - jeśli zechce Pan uzyskać szczegółowe informacje, co do przyczyn wycinki konkretnego drzewa, proszę o taką informację.”

Każdego drzewa szkoda. Można by tutaj powtórzyć za poetą Kazimierzem Przerwa-Tetmajerem „Szkoda drzewa, które nie wyszumiało całej melodii.”

Adam Ilarz – RAJCA miejski

PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Odpowiedź na interpelację Przewodniczącego RM Pawła Dziwosza z dnia 03.03.2020 r.
2) Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego RM Tomasza Klonowskiego z dnia 03.03.2020 r.

Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
citizen
citizen 25.05.2020, 16:11
To dlaczego nie wyciąga drzew sztuk dwa rosnących niemal w jezdni aktualnie remontowanej ulicy Kochanowskiego? Dlaczego nasadzenia są prowadzone w bliskiej odległości od jezdni - Dąbrówki, Konopnickiej ca 0,5 m od krawężnika?
Memento
Memento 25.05.2020, 12:00
Za obecnego burmistrza to istny pogrom starych, pięknych drzew, najłatwiej je wyciąć a jakieś tam uzasadnienie się znajdzie, i tak ciężko potem je zweryfikować. Ale jakiego wybraliśmy tak teraz mamy !!! Należy bardziej ważyć głos przy następnych wyborach.