Wydanie nr 203/2024, Niedziela 21.07.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Benedykt, Prokop, Daniel, Ignacy, Andrzej, Wiktor, Stojsław, Julia, Prakseda, Klaudiusz, Arbogast
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Kolejna skarga na Dyrektora MOPS w Malborku.

Kolejna skarga na Dyrektora MOPS w Malborku. fot. Jacek Wojtuszkiewicz Dyrektor MOPS - fot. archiwum TvMalbork.pl
Rada Miasta Malborka rozstrzyga kolejną skargę na działalność Dyrektora MOPS w Malborku. Tym razem, podobnie jak poprzednio, radni są podzieleni w temacie. Propozycja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji już dwukrotnie nie została poparta przez większość rady. Z kolei radni, którzy tę propozycję odrzucają nic w zamian nie proponują.
Podobne sytuacje już w tej kadencji miały miejsce. Przy pierwszej skardze na działalność Dyrektora MOPS oraz przy skardze na działalność Burmistrza Miasta Malborka. Propozycje Komisji SWiP były przez radnych odrzucane, ale ci radni nic innego nie zaproponowali w zamian. Wyglądało to bardziej na blokowanie procedury rozpatrzenia skarg przez Radę Miasta. Procedura ta musi zakończyć się podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg. Radni zdejmując projekt uchwały z porządku posiedzenia Rady Miasta lub taki projekt odrzucając nie kończą procedury. Mają przecież prawo na sesji zaproponować zmiany w projekcie uchwały. Nie robią tego jednak i sprawa wraca na kolejne posiedzenia Rady Miasta. O tym, że procedura tak wygląda przypominałem radnym na poprzedniej sesji RMM. Niestety bezskutecznie.
W aktualnej procedurze rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku jest podobnie. Już dwukrotnie skarga nie została rozstrzygnięta. Najpierw zdjęto projekt uchwały z porządku sesji RM, a na następnej sesji został on odrzucony. Wróci więc po raz trzeci na kolejne posiedzenie Rady Miasta. Może teraz kontestatorzy będą przygotowani i zaproponują zmiany do projektu uchwały…
 
Komisja SWiP już dwukrotnie proponowała Radzie Miasta Malborka projekt zawierający uznanie skargi za zasadną z następującym uzasadnieniem: „Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji:
1) skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku dotyczącą nie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 01.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta)
2) odpowiedzi na skargę wystosowaną przez Dyrektora MOPS z dnia 20.07.2022 r.,
3) opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego Urzędu Miasta Malborka z dnia 26.09.2022 r.,
4) decyzji nr 724/ŚR/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
5) odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 04.07.2022 r.
6) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 08.11.2022 r. uchylającą zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji
oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora MOPS w Malborku na posiedzeniach Komisji SWiP uznaje skargę za zasadną.
 
Stanowisko Rady Miasta Malborka w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku. (tekst z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 08.11.2022 r.)
„Zdaniem Kolegium, ustalenia przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, jak i całego postępowania dowodowego nie są na tyle wyczerpujące i przekonujące, aby na ten moment jednoznacznie orzec w kwestii istnienia w sprawie bądź braku istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy rezygnacją z zatrudnienia przez wnioskodawczynię na rzecz sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem MŻ. Obowiązkiem organu I instancji, dla potrzeb wydania decyzji w tym zakresie, jest wyjaśnienie i dokonanie oceny występowania powyższych okoliczności, przy wykorzystaniu wszystkich przewidzianych przepisami prawa środków dowodowych.
W wyroku WSA w Gdańsku z dnia 09.09.2021 r., Sygn. akt III SA/Gd 452/21, kwestie takie mogą i powinny podlegać ocenie organów i sądów administracyjnych, polegającej na analizie okoliczności faktycznych dotyczących zakresu rzeczywiście realizowanej w konkretnych sprawach opieki. Nie zawsze bowiem osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności będzie wymagać opieki w stopniu wykluczającym podjęcie przez osobę bliską zatrudnienia, choćby w ograniczonym wymiarze czasu pracy. Rolą organów jest ustalenie tych okoliczności. Zatem w niniejszej sprawie niezbędne jest wyjaśnienie, czy zakres tej opieki uniemożliwia wnioskodawczyni aktywność zawodową chociażby w niepełnym wymiarze czasu pracy lub, czy też brak aktywności spowodowany jest zupełnie innymi przyczynami. Dlatego też zarówno od organu I instancji jak i od samej zainteresowanej reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika wymaga się w tych okolicznościach raz jeszcze precyzyjnego i nie wzbudzającego wątpliwości ustalenia, czy zakres sprawowanej opieki nad synem, poza wymienionymi typowymi, codziennymi czynnościami, wymaga takiego zaangażowania, ciągłości tej opieki, stałości, że uniemożliwia wnioskodawczyni podjęcia się jakiejkolwiek aktywności zawodowej - przy jednoczesnym wykazaniu, że stan zdrowia M Ż - wymaga wsparcia i pomocy osoby drugiej i to w takim wymiarze, że bez takiej pomocy nie byłby w stanie samodzielnie funkcjonować.”
 
Za tym, aby projekt nie przeszedł na poprzedniej sesji RMM skutecznie (bo nie przeszedł) głosowali następujący radni: Orzęcki, Kowalczyk, Pietkiewicz, Keńska, Wojdanowski, Król, Woźny (źródło: Raport z przeprowadzonego głosowania, BIP Malbork). Do tych radny swój głos kierowała radna Piątkowska mówiąc podczas posiedzenia: „(…) Jeżeli faktycznie radny Pietkiewicz, Kowalczyk wiedzą, że ta skarga nie powinna być zasadna, powinni jako radni dzisiaj przyjść przygotowani, z uzasadnieniem na piśmie i z podaniem dlaczego tak uważają. Byłaby jakby kontrpropozycja. (…)” (źródło: youtube „Sesje Malbork”) Trudno się z głosem radnej Piątkowskiej nie zgodzić.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Projekt uchwała Rady Miasta Malborka w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku,
2) youtube „Sesje Malbork”,
3) Raport z przeprowadzonego głosowania, BIP Malbork.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Obserwator
Obserwator 24.03.2023, 16:48
Ciekawe kto steruje tą nagonką na dyra MOPSu?. Radny "Rajca" raczej nie, który z radnych ma chrapkę na to stanowisko?. Kto prowadzi działalność o zbliżonym charakterze? (radny, radna lub znajomi królika)
ss
ss 23.03.2023, 08:21
znowu Ten pseudo rajca...
OO
OO 23.03.2023, 10:12 (odpowiedź do ss)
o znów pseudo komentator
Rumcajs
Rumcajs 21.03.2023, 19:05
Oglądałem ostatnią sesje i występ tego pana w sprawie opieki wytchnieniowej. Jego tłumaczenie to ŻENADA. Ale nikomu nie zależy żeby zrobić w miopsie porządek.
ola
ola 22.03.2023, 11:30 (odpowiedź do Rumcajs)
W zamian dać mu nagrodę