Wydanie nr 273/2022, Piątek 30.09.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Nierzetelna kontrola obiektów sportowych

Malbork. Nierzetelna kontrola obiektów sportowych fot. arch. TvMalbork.pl / TvRegionalna24.pl
W zeszłym roku miała miejsce kontrola wykonania działu budżetu 926, rozdział 92601 (obiekty sportowe). Kontrola ta jest przykładem kontroli nierzetelnej. Do tego stopnia, że tylko przewodniczący zespołu kontrolnego (jako jedyny z radnych) zdecydował się na jego podpisanie. Reszta radnych odmówiła.
Oto wyjątki z protokołu z kontroli dotyczącej wykonania działu budżetu 926, rozdział 92601 (obiekty sportowe):
1. „Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka w składzie:
Adam Hoderny - przewodniczący
Joanna Iglińska - członek
Dariusz Rowiński - członek
Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka (Uchwała nr XXX/261/2021 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lutego 2021 r.),powołany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka w dniu 10 marca 2021 r.
2. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
3. Przedmiotowy zakres kontroli:
Kontrola gospodarki finansowej i wykonania budżetu miasta Malborka pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych.
4. Okres objęty kontrolą:
01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
1) Wystąpienie zespołu do Wydziału Inżynierii Miasta oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o udostępnienie materiałów źródłowych (plany finansowe, wykonanie planów) w zakresie:
- budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 (Wydział IM),
- funkcjonowania obiektów sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Malborku w 2020 roku (Wydział OKS).
2) Analiza materiałów otrzymanych od wskazanych służb Burmistrza Miasta Malborka.
 
8.Wnioski:
Zespół kontrolny, po przeanalizowaniu obszernych materiałów uzyskanych z Wydziału Inżynierii Miasta (w zakresie budowy Sali Gimnastycznej przy SP nr 3) oraz Oświaty, Kultury i Sportu (w zakresie wydatkowania budżetu miasta Malborka na utrzymanie obiektów sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w 2020 roku), stwierdza, iż w badanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień dotyczących legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi budżetu miasta Malborka na inwestycje oraz utrzymanie obiektów sportowych.”
Protokół został podpisany w dniu 20.10.2021 r. tylko przez jednego członka zespołu kontrolnego – radnego Adama Hodernego.
Pozostali członkowie zespołu odmówili podpisania i złożyli zdanie odrębne następującej treści:
„Zdanie odrębne w sprawie przyjęcia protokołu - Kontroli gospodarki finansowej i wykonania budżetu miasta Malborka pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych /na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka/.
W dniu 05.10.2021 r przewodniczący zespołu kontrolnego przedstawił członkom projekt protokołu pokontrolnego. W związku ze sposobem prowadzenia kontroli, jak również przewlekłością postępowania nie wyrażam zgody na jego podpisanie.
 
10.03.2021 r. został powołany zespół do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej i wykonania budżetu miasta Malborka pod kątem legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych jako element pracy nad przygotowaniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Malborka. W okresie od 10.03.2021 r. zespół nie spotkał się i nie przeprowadził żadnych czynności kontrolnych. Materiały przesłane przez Burmistrza na wniosek zespołu zostały przekazane po otrzymaniu absolutorium przez Burmistrza, tym samym niecelowe było dla mnie zapoznawanie się z nimi. Przewlekłość postępowania, brak kontaktu i spotkań zespołu nie pozwala mi na rzetelną ocenę stwierdzeń zawartych w protokole przygotowanym przez przewodniczącego zespołu.”
Czytając zdanie odrębne trudno się z radnymi nie zgodzić. Osobiście na Komisji Rewizyjnej dwa razy dopytywałem o przebieg tej kontroli. Ani na posiedzeniu Komisji, ani z dokumentacji nie wynika dlaczego przewodniczący zespołu kontrolnego radny Hoderny nie zwoływał posiedzeń zespołu i czy podejmował jakiekolwiek kroki w celu przeprowadzenia kontroli. Nie wiadomo dlaczego z podpisaniem protokołu też zwlekał. Jeśli kontrolę zakończono 31.08.2021 r. to dlaczego przewodniczący podpisał protokół dnia 20.10.2021 r. Nasunąć się może w takiej sytuacji podejrzenie o celowym działaniu przewodniczącego zespołu kontrolnego.
Ja także nie podpisałbym takiego protokołu. Abstrahując od faktu przewlekłości postępowania kontrolnego, uważam, że protokół i kontrola ta jest merytorycznie na najniższym poziomie. Wpisanie do wniosków, że „Zespół kontrolny, po przeanalizowaniu obszernych materiałów (…) stwierdza, iż w badanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień dotyczących legalności, rzetelności, celowości i gospodarowania środkami finansowymi budżetu miasta Malborka (…)” jest nieprawdą. W zdaniu odrębnym czytamy: „(…) zespół nie spotkał się i nie przeprowadził żadnych czynności kontrolnych. (…)”. Żadnej analizy materiałów nie było. W takiej sytuacji najprościej wpisać, że żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. I będzie to prawdą. Jak nic nie analizowano, to nie można wtedy „stwierdzić żadnych uchybień”.
 
W dniu dzisiejszym Adam Hoderny nie jest już radnym miejskim. Pisząc ten protokół był nie tylko radnym, ale także zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji powinien wręcz dawać przykład rzetelności i sumienności w wykonywaniu swoich obowiązków. A nie odwrotnie.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.