Wydanie nr 274/2020, Środa 30.09.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

W poniedziałek sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. Zobacz porządek obrad.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Wiceprzewodniczący Rady, Lubomir Głowacki zwołał VII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji, która odbędzie się w poniedziałek, 24 sierpnia br. o godzinie 13 w sali konferencyjnej nr 9 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z sesji: V z dnia 25.06.2020 r., VI z dnia 15.07.2020 r.

 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.

 4. Odczytanie osób, którym zgodnie z Uchwałą Nr 16/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zostały przyznane Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 zmiany Uchwały Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. – przedstawia Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
  5.2 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026.” – przedstawia Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.3 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. – przedstawia Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  5.4 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. -  przedstawia Aleksandra Stryniewska,  Skarbnik Powiatu.
  5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2032. -  przedstawia Aleksandra Stryniewska,  Skarbnik Powiatu.

 6. Raport o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
  6.1 Prezentacja raportu o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
  6.2 Debata nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.
  6.3 Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania.

 7. Procedura absolutoryjna.
  7.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok  wraz  z informacją o stanie mienia na 31.12.2019 rok.
  7.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowodworskiego za 2019 r.

  7.3 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu w 2019 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
  7.4  Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  7.5 Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  7.5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  7.5.2 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

 9. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.

 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 11. Zakończenie obrad.

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Dwór Gdański


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.