Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

VIII sesja Rady Gminy Malbork. Radni zdecydowali o podwyżce podatków.

VIII sesja Rady Gminy Malbork. Radni zdecydowali o podwyżce podatków. fot. redakcja
VIII sesja Rady Gminy Malbork odbyła się w dniu 25 października 2019 roku (piątek). W trakcie posiedzenia zdecydowano m.in. o nowych stawkach podatkowych oraz wybrano ławników do sądów powszechnych.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonawca

Referuje

1

Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

Przewodniczący Rady

 

2

Przyjęcie porządku obrad.

Radni

 

3

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Malbork.

Radni

 

4

Wnioski i interpelacje Radnych.

Radni

 

5

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

Przewodniczący Rady

 

6

Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork za III kwartał 2019 r. i z okresu międzysesyjnego.

Wójt

 

7

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Malbork za rok szkolny 2018/2019

 

Aleksandra Zielińska Kierownik CUW

8

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

 

Małgorzata Liszewska Skarbnik

9

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

9.1

zmian budżetu gminy na 2019 rok.

Radni

Małgorzata Liszewska Skarbnik

9.2

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Radni

9.3

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Radni

9.4

stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2020 rok

Radni

9.5

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości usytuowanej w obrębie Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne gminy

Radni

Dorota Cielasińska

podinspektor d.s. rolnictwa, gospodarki gruntami, melioracji

i ochrony środowiska

 

9.6

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi i konarów drzewa stanowiącego pomnik przyrody

 

Radni

9.7

ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku z przeznaczeniem na dofinansowanie odbioru ścieków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Radni

Maciej Kaja Dyrektor GZGKiM

9.8

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Malbork oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Radni

Maciej Kaja Dyrektor GZGKiM

9.9

uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Radni

Marta Zielińska specjalista d.s. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych i patologii społecznych

9.10

ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Malbork dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród

Radni

Aleksandra Zielińska Kierownik CUW

Info: UG Malbork

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.