Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork fot. wikimedia.org
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MALBORK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/307/2018 z dnia 19 września 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.09.2019 r. do 23.10.2019 r. w  Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, od poniedziałku do piątku  od godz.7.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, w sali konferencyjnej o godzinie  12.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Malbork z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2019 r. 
Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Malborku, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Malbork oraz w siedzibie Urzędu Gminy Malbork.
Informuje o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolność osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Info: UG Malbork

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.