Wydanie nr 170/2024, Wtorek 18.06.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Elżbieta, Paula, Marek, Efrem, Emil, Gerwazy, Drohobysz, Amanda, Miłobor
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Budżetowa Sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz pełne nagranie - 28.12.2023

Budżetowa Sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz pełne nagranie - 28.12.2023 fot. Budżetowa Sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz pełne nagranie - 28.12.2023
Zwołana na czwartek, 28 grudnia LI sesja Rady Powiatu Malborskiego odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku o godz. 14:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z L sesji Rady Powiatu Malborskiego.

5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Autopoprawka do projektu uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok.

8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033.

8a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

8b. odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

8c. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

8d. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024 – 2033;

8e. dyskusja;

8f. głosowanie nad projektem uchwały.

9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok.

9a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

9b. odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

9c. odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o projekcie budżetu na 2024 r.;

9d. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

9e. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2024 rok;

9f. dyskusja;

9g. głosowanie nad projektem uchwały.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie utworzenia mieszkania treningowego w Malborku.

12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym w Malborku.

13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Powiecie Malborskim na lata 2024– 2030".

14. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uczniów szkół Powiatu Malborskiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski oraz trybu postępowania w tych sprawach.

15. Raport za lata 2021 - 2022 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028.

16. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

17. Wolne wnioski i oświadczenia.

18. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.