Wydanie nr 57/2024, Poniedziałek 26.02.2024
imieniny: pokaż (5 imion)Aleksander, Dionizy, Mirosław, Klaudian, Gerlinda
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 18 października 2023 r.

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 18 października 2023 r.

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6, art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 163) w oparciu o art. 10, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

że z wniosku Pana Wieńczysława Szwindowskiego Z-cy Dyrektora Regionu Północ PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 27.09.2023 r., działającego jako Inwestor Zastępczy na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 IX 2023 r., na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 163), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Sztum – Sztumskie Pole w rejonie przejazdu kolejowego nr 207 Toruń Wsch.- Malbork w km 121,946, w ramach „Rewitalizacji linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork”.

Inwestycja będzie realizowana na terenie poniższych nieruchomości oraz ich części:

A. wszystkie aktualnie istniejące działki objęte inwestycją:

     woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_5

- obręb ewid. Sztumskie Pole dz. nr: 27, 28/4

B. wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych:

     woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_5

- obręb ewid. Sztumskie Pole dz. nr: 28/4, 27/1 (27)

C. wykaz działek które przejdą na własność zarządcy drogi na mocy - art. 11f ust. 1 pkt 6), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 w/w specustawy, z dniem ostateczności decyzji:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_5

- obręb ewid. Sztumskie Pole, dz. nr 27/1 (27)

(*) W nawiasach podano numery działek przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów

Ponadto Starosta Sztumski, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadamia, że zgromadził niezbędny zakres akt spraw pozwalających na zakończenie przedmiotowego postępowania, w związku z czym istnieje możliwości wypowiedzenia się co do całości materiału przed wydaniem rozstrzygnięcia.

P O U C Z E N I E

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczące przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia na tablicach ogłoszeń właściwych urzędów, w biuletynie informacji publicznej oraz w prasie lokalnej.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pok. nr 34 – II piętro Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, w godz. 8:00-14:00 pon.-pt., tel. (055) 267-74-55.

 

Z up. Starosty Sztumskiego

Wojciech Babalski - Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa      

 

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Sztumie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.