Wydanie nr 108/2024, Środa 17.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Malbork. W czwartek sesja Rady – sprawdź porządek obrad.

Gmina Malbork. W czwartek sesja Rady – sprawdź porządek obrad. fot. Archiwum TvRegionalna24.pl
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Przewodniczący Rady Michał Błachut zwołał XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w czwartek, 12 października o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy, powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Malbork.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Malbork za rok szkolny 2022/2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 w/s zmian w budżecie Gminy Malbork na 2023 rok

8.2 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej

8.3 w/s pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.4 w/s wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

8.5 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

8.6 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

8.7 w/s wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

8.8 w/s ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku z przeznaczeniem na dofinansowanie odbioru ścieków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

8.9 w/s uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

8.10 zmieniająca uchwałę nr II/6/2018 Rady Gminy Malbork z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Malbork oraz przyjęcia statutu

8.11 w/s uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa stanowiącego pomnik przyrody

8.12 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027

8.13 w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2024 – 2027.

9. Komunikaty i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.