Wydanie nr 56/2024, Niedziela 25.02.2024
imieniny: pokaż (5 imion)Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 20 września 2023 r. (II)

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 20 września 2023 r. (II)

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6, art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 163) w oparciu o art. 10, art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 19.09.2023 r. Pana Michał Zasada NEOX Sp. z o.o., reprezentujący Miasto i Gminę Sztum działającą jako Inwestor Zastępczy Zarządu Powiatu Sztumskiego, uzupełnił dokumentację projektową obejmującą realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”, w ramach budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP, w obrębie II i IV m. Sztum tym samym czyniąc zadość postanowieniu o uzupełnieniu wniosków Starosty Sztumskiego AB.6740.62.2023.IWB (Lp. 62/5) z dnia 05.07.2023 r. w wyznaczonym terminie.

Inwestycja będzie realizowana na terenie poniższych nieruchomości oraz ich części:

A. wszystkie aktualnie istniejące działki objęte inwestycją:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_4

- obręb ewid. II m. Sztum dz. nr: 398, 655/1, 397, 414, 415/1, 413, 400/1, 400/3, 400/4

- obręb ewid. IV m. Sztum dz. nr: 43/4, 43/2, 43/3, 86, 44, 45, 51

B. wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_4

- obręb ewid. II m. Sztum dz. nr: 398, 655/8 (655/1), 397, 414, 415/1, 413

- obręb ewid. IV m. Sztum dz. nr: 43/4, 43/2, 43/3, 44, 86/2 (86)

C. wykaz działek lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, dla realizacji prac określonych w projekcie budowlanym: woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_4

- obr. ewid. II m. Sztum, dz. nr: 400/1, 400/3, 400/4

- obr. ewid. IV m. Sztum, dz. nr: 45, 51, 86/1 (86)

D. wykaz działek które przejdą na własność zarządcy drogi na mocy - art. 11f ust. 1 pkt 6), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 w/w specustawy, z dniem ostateczności decyzji:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_4

- obr. ewid. II m. Sztum, dz. nr: 397, 398, 415/1, 655/8 (655/1)

- obr. ewid. IV m. Sztum, dz. nr: 43/4, 43/2, 43/3, 86/2 (86)

(*) W nawiasach podano numery działek przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów

Dodatkowo tut. organ architektoniczno-budowlany informuje, że dla w/w przedsięwzięcia w dniu 15.09.2023 r. została wydana zgoda zn. AB.670.4.584.2023.IWB, na odstępstwo od przepisów o transporcie kolejowym, zezwalająca na realizacje robót ziemnych w odległościach mniejszych niż określone w ustawie i § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Ponadto Starosta Sztumski, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że zgromadził niezbędny zakres akt spraw pozwalających na zakończenie przedmiotowego postępowania, w związku z czym istnieje możliwości wypowiedzenia się co do całości materiału przed wydaniem rozstrzygnięcia.


 

P O U C Z E N I E

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczące przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia na tablicach ogłoszeń właściwych urzędów, w biuletynie informacji publicznej oraz w prasie lokalnej.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pok. nr 34 – II piętro Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, w godz. 8:00-14:00 pon.-pt., tel. (055) 267-74-55.

 

Z up. Starosty Sztumskiego

Wojciech Babalski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Sztumie
 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.