Wydanie nr 107/2024, Wtorek 16.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Benedykt, Bernadeta, Charyzjusz, Leonid, Erwin, Patrycy, Lambert, Urban, Julia, Ksenia
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 8 września 2023 r.

Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork, zgodnie z poniższym wykazem.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Malbork Nr XIV/124/2020 z dnia 25 maja 2020 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 2990 dnia 6 lipca 2020 r. - działka znajduje się w jednostce bilansowej „10.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Malbork Nr 150-D/2021 z dnia 6 września 2021 r. o warunkach zabudowy - zabudowa usługowa, usługowo - mieszkalna, mieszkalna.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Malbork Nr XIV/124/2020 z dnia 25 maja 2020 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, poz. 2990 dnia 6 lipca 2020 r. - działka znajduje się w jednostce bilansowej „21.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork ważnym do dnia 31 grudnia 2003 r. nieruchomości przeznaczone były na cele budowlane S-8: strefa zabudowy skupionej wsi o przewadze funkcji mieszkalnej, produkcji rolnej i usług. W najbliższym czasie nie będzie opracowany nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przy nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego zmiana przeznaczenia działki może być określona każdorazowo w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 10. 10. 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, sala nr 12.

Termin zagospodarowania nieruchomości - nie określono.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu, w kasie tut. urzędu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sztumie Oddział w Malborku, ul. Sienkiewicza 22, 82-200 Malbork Nr 06 83090000 0060 3197 2000 0030 do dnia 05. 10. 2023 r. Za datę zapłaty wadium uznaje sie datę zaksięgowania środków na wskazanym koncie gminy.

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Nabywca ponosi koszty nabycia nieruchomości oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Urząd Gminy Malbork zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w/w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork w godz. 7:00–15:00, pokój nr 12, tel. 55 647-28-07 wew. 12 lub 506 193 831.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.