Wydanie nr 267/2023, Niedziela 24.09.2023
imieniny: pokaż (6 imion)Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 3.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia. Wykaz zamieszczony będzie od dnia 3.04.2023 r. do 24.04.2023 r.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) ogłaszam, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących własność komunalną przeznaczone zostały do dzierżawy oraz użyczenia następujące nieruchomości:

1. Nr ewidencyjny nieruchomości – części działki 410/10, 410/8 obręb Sztutowo, część działki nr 362/9 obręb Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058369/9, GD2M/00058253/5, własność Skarb Państwa, dzierżawca Gmina Sztutowo

Powierzchnia w ha/m2 – 500 m2 obręb Sztutowo, 500 m2 obręb Kąty Rybackie

Położenie nieruchomości – plaże w Sztutowie i w Kątach Rybackich

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa – plaże w Sztutowie i w Katach Rybackich

Przeznaczenie – obsługa ruchu turystycznego

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 34.000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 30 kwietnia w każdym roku obowiązywania umowy.

2. Nr ewidencyjny nieruchomości – części działki 341/17 obręb Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/000450099/3

Powierzchnia w ha/m2 – 3000 m2

Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa – nieruchomość gruntowa, położona w Sztutowie ul. Kanałowa

Przeznaczenie – prowadzenie składu materiałów budowlanych

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 10100 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 30 kwietnia w każdym roku obowiązywania umowy.

3. Nr ewidencyjny nieruchomości – 382/102 obręb Sztutowo

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00064366/5

Powierzchnia w ha/m2 – 444 m2

Położenie nieruchomości – obręb Sztutowo

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – ogródek przydomowy

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 755 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 30 kwietnia w każdym roku obowiązywania umowy.

4. Nr ewidencyjny nieruchomości – lokal użytkowy, budynek zlokalizowany na działce nr 538 Kąty Rybackie

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00000151/9 – własność Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – dzierżawca Gmina Sztutowo

Powierzchnia w ha/m2 – 39 m2

Położenie nieruchomości – ul. Rybacka 64, Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Przeznaczenie – prowadzenie biura informacji turystycznej

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 10 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 34000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 30 kwietnia w każdym roku obowiązywania umowy.

5. Nr ewidencyjny nieruchomości – części działki 180/2 obręb Łaszka

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00043764/2

Powierzchnia w ha/m2 – 2400 m2 Łaszka

Położenie nieruchomości – Łaszka

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie – prowadzenie gospodarki rolnej

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Wysokość czynszu dzierżawnego 2,16 q. Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.

6. Nr ewidencyjny nieruchomości – 276/1 Sztutowo ul. Gdańska 55

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00055128/9

Powierzchnia w ha/m2 – 70,63 m2,

Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Gdańska 55

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Przeznaczenie – na potrzeby Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Sztutowie

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat

Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – umowa bezpłatnego użyczenia.

 

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 3.04.2023 r do 24.04.2023 r.

Robert Zieliński, Wójt Gminy Sztutowo

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.