Wydanie nr 108/2024, Środa 17.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23 marca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23 marca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do

1. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Sztutowo;

2. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sztutowo;

3. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Sztutowo;

4. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kobyla Kępa;

5. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sztutowo obejmujący teren przyplażowy oraz teren przylegający do Muzeum Stutthof;

6. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty Rybackie, miejscowość Skowronki i teren Przekopu Mierzei Wiślanej;

7. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo;

8. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo;

wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Sztutowo:

1. uchwały Nr XLIV/449/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Sztutowo;

2. uchwały Nr XLVII/471/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sztutowo;

3. uchwały Nr XLVII/473/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Sztutowo;

4. uchwały Nr XLVII/474/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kobyla Kępa;

5. uchwały Nr XLVII/475/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sztutowo obejmujący teren przyplażowy oraz teren przylegający do Muzeum Stutthof;

6. uchwały Nr XLVII/476/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty Rybackie, miejscowość Skowronki i teren Przekopu Mierzei Wiślanej;

7. uchwały Nr XLIX/503/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo;

8. uchwały Nr XLIX/504/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo;

wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko w granicach określonych na załącznikach graficznych do uchwał.

 

Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo oraz na biuletynie informacji publicznej Gminy Sztutowo https://sztutowo.bipgmina.pl/.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub w formie elektronicznej na adres: gdanelska@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wnioski dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej adres: gdanelska@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sztutowo.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://sztutowo.bipgmina.pl/.

 


 

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

 

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.