Wydanie nr 107/2024, Wtorek 16.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Benedykt, Bernadeta, Charyzjusz, Leonid, Erwin, Patrycy, Lambert, Urban, Julia, Ksenia
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 20 marca 2023 r. (III)

Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork do właścicieli: - dz. nr 55/5, ark. mapy nr 1, obręb Czerwone Stogi; dz. nr 56/3, ark. mapy nr 1, obręb Czerwone Stogi; dz. nr 6, ark. mapy nr 2, obręb Cisy ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork uchwalonym 13 lipca 1993 r. uchwałą Rady Gminy Malbork Nr IV/13/93, ważnym do dnia 31 grudnia 2003 r. nieruchomość znajdowała się w strefie produkcji rolnej. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone uchwalą Nr XX/173/2021 Rady Gminy Malbork z dnia 24 marca 2021 r. dla dz. nr 56/2, obręb Czerwone Stogi nie przewiduje zmian.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 21. 04. 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, sala nr 12.

Termin zagospodarowania nieruchomości - nie określono.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu, w kasie tut. urzędu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sztumie Oddział w Malborku, ul. Sienkiewicza 22, 82-200 Malbork Nr 06 83090000 0060 3197 2000 0030 do dnia 17. 04. 2023 r. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na wskazanym koncie gminy.

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Nabywca ponosi koszty nabycia nieruchomości oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Urząd Gminy Malbork zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w/w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ze szczegółowymi informacjami o przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork w godz. 7:00–15:00, pokój nr 12, tel. 55 647-28-07 wew. 12 lub 506 193 831.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.