Wydanie nr 204/2024, Poniedziałek 22.07.2024
imieniny: pokaż (8 imion)Wawrzyniec, Bolesława, Magdalena, Pankracy, Laurencjusz, Albin, Naczęsława, Benona
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Zadłużenie spółek miejskich.

Malbork. Zadłużenie spółek miejskich. fot. Malbork. Zadłużenie spółek miejskich.
Warto zapoznać się ze zobowiązaniami, jakie mają spółki miejskie. O tę kwestię w swojej interpelacji pytał radny Dariusz Rowiński.
Oto treść interpelacji: „W związku z informacjami przekazanymi przez Panią Skarbnik Miasta Malborka i zapisami w Uchwale Nr 218/gl2l/F/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Malbork na lata 2023 - 2038. Przedstawionych w trakcie procedowania uchwał Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Malborka, Projekt Budżetu Miasta Malborka na 2023 rok. Proszę o informację: Jakie zobowiązania wobec banków, instytucji finansowych , ewentualnie kontrahentów posiadają spółki skarbu gminy miejskiej Malbork - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Zakład Komunikacji, Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne, Przedsiębiorstwo "Nogat", Centrum Aktywnego Wypoczynku, Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Odpowiedź była następująca: „W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 10 stycznia br dot. zobowiązań Spółek komunalnych pragnę poinformować, że po uzyskaniu danych ze Spółek, stan w/w kształtuje się następująco:
PWiK w Malborku sp. z o.o.
Zobowiązania Spółki wobec banków, instytucji finansowych oraz kontrahentów na dzień 16.01.2023 r. wynoszą 2 035 399, 25 zł, w tym:
- banki 186 750, 00 zł
- kontrahenci 788 819,44 zł
- pozostałe 1 059 830,11 zł(podatki od nieruchomości, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego)
Przedsiębiorstwo „Nogat” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi sp. z o.o.
Jedynym zobowiązaniem finansowym Spółki jest kredyt inwestycyjny, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 19/1292 z dnia 18.04.2019 roku.
Stan zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. - 1 800 000 zł. Termin spłaty rat do 31.12.2025 r.
CAW w Malborku sp. z o.o.
Spółka posiada zobowiązania publicznoprawne i wobec kontrahentów wynikające z bieżącej działalności Spółki. Wszystkie zobowiązania są terminowe. Spółka nie posiada zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych.
MZK w Malborku sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o. o na dzień 31.12.2022 r. posiada następujące zobowiązania:
• kredyty i pożyczki: 2.271.517,71 zł
• z tyt. dostaw i usług: 333.232,07 zł
• pozostałe: 402.921,63 zł
Jednocześnie informuję, że kwoty zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań ulegną zmianie ze względu na spływ dokumentów dotyczących 2022 roku.
MTBS sp. z o.o.
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych, na dzień 31.12.2022 r. wynoszą one: 25.447.793,79 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł. 79/100).
ZGKiM w Malborku sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp.z o.o. informuje, iż na dzień 31.12.2022 posiada następujące zobowiązania :
- wobec banków 3.560.000,- zł
- wobec instytucji fin. 1.908.000,-zł
- wobec kontrahentów 2.223.000,-zł.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) interpelacja radnego Dariusza Rowińskiego z dnia 10.01.2023 r.,
2) odpowiedź na interpelację radnego Dariusza Rowińskiego z dnia 23.01.2023 r..
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
gość
gość 06.03.2023, 05:41
Niucha, kobieta niuchach.
Marlenka
Marlenka 05.03.2023, 18:21
Słyszałam, że kobieta urzędnik biega po mieście z miarką i mierzy chodniki, drogi, straszy ludzi strasznymi opłatami. Czy to sposób na wyciągnięcie pieniędzy. To jest poważnie urzędnik, jak wygląda, kto to jest, o co chodzi z drogami w mieście i pomiarami?