Wydanie nr 174/2024, Sobota 22.06.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Agenor, Flawiusz, Achacy, Innocenta, Paulina, Achacjusz, Innocenty, Tomasz, Alban
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. W czwartek radni powiatowi będą głosować w sprawie budżetu na 2022 r.

  • Wydanie nr 174/2024
  • 14 grudnia 2021, 09:08
  • Starostwo Powiatowe Malbork
  • MalborkUrzędowe
Zwołana na czwartek, 16 grudnia br. na godzinę 15 XXVIII sesja Rady Powiatu Malborskiego odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Autopoprawka do projektu uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022 – 2033.

8a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

8b. odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

8c. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

8d. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022 – 2033;

8e. dyskusja;

8f. głosowanie nad projektem uchwały.

9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok.

9a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

9b. odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

9c. odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o projekcie budżetu na 2022r.;

9d. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

9e. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu;

9f. dyskusja;

9g. głosowanie nad projektem uchwały.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XX/168/2020 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020.

12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanej na pokrycie podwyższonego kapitału i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku.

15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Pomorskiego prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku.

16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku oraz dostosowania nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu.

17. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

18. Wolne wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Starostwo Powiatowe Malbork
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.