Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski uzyskał absolutorium - 10.06.2021

Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski uzyskał absolutorium - 10.06.2021 fot. TvMalbork.pl
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Michał Błachut zwołał na czwartek, 10 czerwca br. XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w sali obrad Urzędu Gminy Malbork o godz. 15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Malbork.

 4. Wnioski i interpelacje Radnych.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Malbork w 2020 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  8.1 udzielenia Wójtowi Gminy Malbork wotum zaufania.

  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu w 2020 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy w 2020 r.:

  - przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

  - w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2020 r.

  - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malbork absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

  - przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork.

  8.2 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu za 2020 r.

  8.3 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

  8.4 w/s zmian w budżecie Gminy Malbork na 2021 r.

  8.5 w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  8.6 w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malbork na rok szkolny 2021/2022.

  8.7 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących działki nr 8/304, 8/466 i 309/35, obręb Nowa Wieś, stanowiących mienie komunalne gminy.

  8.8 w sprawie nadania nowych nazw ulic.

  8.9 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork.

  8.10 w/s uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na okres od lipca 2021 r. do czerwca 2024 r. Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

  8.11 w/s przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 9. Komunikaty i wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad sesji.


 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork


 

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.