Wydanie nr 174/2024, Sobota 22.06.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Agenor, Flawiusz, Achacy, Innocenta, Paulina, Achacjusz, Innocenty, Tomasz, Alban
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Dyżury aptek na rok 2021

  • Wydanie nr 174/2024
  • 30 grudnia 2020, 14:44
  • Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego Krzysztof Osijewski
  • MalborkWiadomościUrzędowe
UCHWAŁA NR XX/174/2020 RADY POWIATU MALBORSKIEGO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 września 1998 r. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.   poz. 920) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego, zgodnie      z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Apteki w dni robocze pełnią dyżur w godz. od 22.00 do godz. 9.00, natomiast w soboty od godz. 14.00 do godz. 9.00 dnia następnego. W niedziele i dni śwąteczne (ustawowo wolne) dyżur rozpoczyna się o godz.

9.00 i trwa do godz. 9.00 dnia następnego. W dniach przed świątecznych (Wielka Sobota, Wigilia, Sylwester)

dyżur rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 9.00 następnego dnia.

§ 4. Informacje o dyżurach aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego będą podawanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczanie harmonogramu dyżurów w widocznym miejscu w każdej aptece  i placówce służby zdrowia na terenie powiatu malborskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO

 

 

 

Lp.

 

MALBORK

godziny otwarcia apteki

poniedziałek-piątek

sobota

niedziela

1.

Apteka "Akacjowa"

ul. Sienkiewicza 37

82-200 Malbork

(55) 273-42-60

8.00 – 19.00

8.00 – 14.00

-

2.

Apteka "Alba"

ul. Słowackiego 71/1 82-200 Malbork

(55) 247-62-95

8.00 – 21.00

8.00 – 21.00

8.00 – 21.00

3.

Apteka "Dbam o Zdrowie"

ul. Jasna 10

82-200 Malbork

736-698-019

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

-

4.

Apteka "Dr Max"

ul. Kościuszki 16

82-200 Malbork

(55) 272-91-32

8.00 – 21.00

8.00 – 21.00

8.00 – 20.00

5.

Apteka "Dbam o Zdrowie"

ul. Koszykowa 2/1 82-200 Malbork

800-110-110

8.00 – 20.00

8.00 – 17.00

-

6.

Apteka "Gemini"

ul. Kościuszki 48

82-200 Malbork

(55) 272-08-11

8.00 – 20.00

9.00 – 18.00

9.00 – 15.00

7.

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

82-200 Malbork

(55) 272-80-81

8.00 – 18.00

-

-

8.

Apteka "Malborska"

ul. Słowackiego 75

82-200 Malbork

(55) 273-52-33

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

-

9.

Apteka "Medical"

ul. Dworcowa 17

82-200 Malbork

(55) 261-02-03

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

-

10.

Apteka "Melisa"

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

 

 

ul. Michałowskiego 23 C 82-200 Malbork

(55) 273-14-50

 

 

 

11.

Apteka "CENTRUM ZDROWIA"

ul. Konopnickiej 4

82-200 Malbork

534-528-676

8.00 – 19.00

8.00 – 15.00

-

12.

Apteka "GEMINI"

ul. Kotarbińskiego 10

82-200 Malbork

(55) 246-72-64

8.00 – 20.00

9.00- 18.00

-

13.

Apteka "FARMACJA 24"

ul. Konopnickiej 12

82-200 Malbork

(55) 261-08-28

8.00- 20.00

9.00- 14.00

-

Lp.

STARE POLE

godziny otwarcia apteki

poniedziałek-piątek

sobota

niedziela

1.

Apteka "RODZINNA" ul. Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole

(55) 271-34-63

8.15 – 17.00

9.00 – 13.00

-

Lp.

NOWY STAW

godziny otwarcia apteki

poniedziałek-piątek

sobota

niedziela

1.

Apteka "Staromiejska”

ul. Kościuszki 4

82-230 Nowy Staw

(55) 271-56-47

8.00 – 18.00

9.00 – 14.00

-

2.

Apteka "MEDFARM"

ul. Obrońców Westerplatte 4b-4c 82-230 Nowy Staw

(55) 247-29-84

8.00- 19.00

8.00 – 15.00

-

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/174/2020 Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO NA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

 

 

STYCZEŃ

2021-01-01

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-01-02

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-01-03

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-01-04

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-01-05

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-01-06

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-01-07

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-01-08

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-01-09

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-01-10

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-01-11

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-01-12

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-01-13

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-01-14

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-01-15

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-01-16

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-01-17

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-01-18

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-01-19

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-01-20

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-01-21

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-01-22

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-01-23

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-01-24

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-01-25

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-01-26

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-01-27

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-01-28

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-01-29

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-01-30

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-01-31

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

LUTY

2021-02-01

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-02-02

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-02-03

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-02-04

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-02-05

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-02-06

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-02-07

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

 

2021-02-08

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-02-09

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-02-10

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-02-11

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-02-12

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-02-13

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-02-14

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-02-15

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-02-16

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-02-17

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-02-18

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-02-19

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-02-20

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-02-21

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-02-22

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-02-23

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-02-24

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-02-25

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-02-26

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-02-27

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-02-28

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

MARZEC

2021-03-01

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-03-02

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-03-03

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-03-04

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-03-05

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-03-06

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-03-07

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-03-08

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-03-09

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-03-10

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-03-11

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-03-12

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-03-13

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-03-14

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-03-15

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-03-16

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-03-17

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-03-18

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-03-19

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-03-20

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-03-21

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-03-22

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-03-23

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-03-24

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-03-25

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

 

 

2021-03-26

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-03-27

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-03-28

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-03-29

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-03-30

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-03-31

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

KWIECIEŃ

2021-04-01

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-04-02

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-04-03

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-04-04

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-04-05

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-04-06

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-04-07

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-04-08

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-04-09

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-04-10

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-04-11

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-04-12

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-04-13

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-04-14

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-04-15

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-04-16

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-04-17

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-04-18

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-04-19

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-04-20

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-04-21

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-04-22

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-04-23

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-04-24

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-04-25

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-04-26

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-04-27

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-04-28

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-04-29

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-04-30

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

MAJ

2021-05-01

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-05-02

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-05-03

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-05-04

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-05-05

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-05-06

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-05-07

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-05-08

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-05-09

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

 

 

2021-05-10

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-05-11

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-05-12

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-05-13

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-05-14

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-05-15

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-05-16

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-05-17

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-05-18

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-05-19

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-05-20

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-05-21

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-05-22

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-05-23

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-05-24

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-05-25

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-05-26

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-05-27

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-05-28

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-05-29

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-05-30

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-05-31

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

CZERWIEC

2021-06-01

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-06-02

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-06-03

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-06-04

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-06-05

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-06-06

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-06-07

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-06-08

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-06-09

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-06-10

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-06-11

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-06-12

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-06-13

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-06-14

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-06-15

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-06-16

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-06-17

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-06-18

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-06-19

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-06-20

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-06-21

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-06-22

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-06-23

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-06-24

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

 

 

2021-06-25

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-06-26

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-06-27

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-06-28

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-06-29

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-06-30

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

LIPIEC

2021-07-01

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-07-02

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-07-03

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-07-04

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-07-05

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-07-06

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-07-07

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-07-08

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-07-09

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-07-10

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-07-11

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-07-12

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-07-13

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-07-14

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-07-15

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-07-16

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-07-17

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-07-18

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-07-19

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-07-20

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-07-21

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-07-22

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-07-23

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-07-24

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-07-25

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-07-26

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-07-27

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-07-28

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-07-29

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-07-30

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-07-31

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

SIERPIEŃ

2021-08-01

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-08-02

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-08-03

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-08-04

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-08-05

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-08-06

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-08-07

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-08-08

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

 

 

2021-08-09

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-08-10

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-08-11

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-08-12

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-08-13

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-08-14

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-08-15

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-08-16

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-08-17

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-08-18

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-08-19

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-08-20

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-08-21

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-08-22

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-08-23

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-08-24

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-08-25

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-08-26

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-08-27

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-08-28

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-08-29

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-08-30

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-08-31

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

WRZESIEŃ

2021-09-01

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-09-02

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-09-03

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-09-04

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-09-05

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-09-06

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-09-07

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-09-08

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-09-09

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-09-10

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-09-11

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-09-12

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-09-13

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-09-14

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-09-15

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-09-16

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-09-17

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-09-18

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-09-19

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-09-20

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-09-21

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-09-22

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-09-23

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

 

 

2021-09-24

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-09-25

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-09-26

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-09-27

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-09-28

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-09-29

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-09-30

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

PAŹDZIERNIK

2021-10-01

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-10-02

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-10-03

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-10-04

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-10-05

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-10-06

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-10-07

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-10-08

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-10-09

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-10-10

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-10-11

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-10-12

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-10-13

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-10-14

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-10-15

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-10-16

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-10-17

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-10-18

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-10-19

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-10-20

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-10-21

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-10-22

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-10-23

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-10-24

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-10-25

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-10-26

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-10-27

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-10-28

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-10-29

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-10-30

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-10-31

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

LISTOPAD

2021-11-01

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-11-02

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-11-03

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-11-04

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-11-05

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-11-06

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-11-07

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

 

 

2021-11-08

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-11-09

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-11-10

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-11-11

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-11-12

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-11-13

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-11-14

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-11-15

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-11-16

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-11-17

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-11-18

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-11-19

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-11-20

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-11-21

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-11-22

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-11-23

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-11-24

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-11-25

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-11-26

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-11-27

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-11-28

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-11-29

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-11-30

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

GRUDZIEŃ

2021-12-01

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-12-02

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-12-03

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-12-04

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-12-05

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-12-06

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-12-07

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-12-08

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-12-09

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-12-10

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

2021-12-11

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-12-12

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-12-13

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-12-14

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-12-15

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-12-16

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-12-17

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-12-18

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

2021-12-19

Apteka Gemini

ul. Kotarbińskiego 14

2021-12-20

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Koszykowa 2/1

2021-12-21

Apteka Farmacja 24

ul. Konopnickiej 12

2021-12-22

Apteka Centrum Zdrowia

ul. Konopnickiej 4

2021-12-23

Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Jasna 10

 

 

2021-12-24

Apteka Malborska

ul. Słowackiego 75

2021-12-25

Apteka Dr. Max

ul. Kościuszki 16

2021-12-26

Apteka Medical

ul. Dworcowa 17

2021-12-27

Apteka Akacjowa

ul. Sienkiewicza 37

2021-12-28

Apteka Gemini

ul. Kościuszki 48

2021-12-29

Apteka Alba

ul. Słowackiego 71

2021-12-30

Apteka w Kałdowie

ul. Solskiego 1

2021-12-31

Apteka Melisa

ul. Michałowskiego 23C

 

 

Uzasadnienie

Do ustawowych kompetencji i obowiązków rady powiatu należy określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.     Powyższy     rokład     powinien      być     dostosowany     do     potrzeb      ludności    i zapewnić dostępność świadczenia również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostęnych na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. został zaopiniowany przez burmistrzów i wójtów z terenu powiatu malborskiego oraz przez samorząd aptekarski.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego Krzysztof Osijewski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork od 49 zł
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.