Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Budżet na 2021 rok uchwalony. XVIII sesja Rady Gminy Malbork - 29.12.2020

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Michał Błachut zwołał XVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się we wtorek, 29 grudnia br. o godzinie 15 w sali obrad Urzędu Gminy Malbork.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy, powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.

 4. Wnioski i interpelacje Radnych.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  7.1 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej; odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej; głosowanie nad projektem uchwały.

  7.2 w/s uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; opinia Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy; odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu; głosowanie nad projektem uchwały.

  7.3 w/s zmian budżetu gminy na 2020 rok.

  7.4 w/s wydatków gminy, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

  7.5 w/s niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  7.6 w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Malbork na 2021 rok

  7.7 w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

  7.8 w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Malbork na lata 2021-2025

  7.9 w/s przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

  7.10 w/s przyjęcia planu pracy Rady Gminy Malbork na 2021 rok

  7.11 w/s rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Malbork – przedłużenie terminu rozpatrzenia.

 8. Komunikaty i wolne wnioski.

 9. Zakończenie obrad sesji.


 


 


 


 

UWAGA! W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia obrad sesji do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork.


 


 


 


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Malborku


 

 

 

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.