Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XIV sesja Rady Gminy Malbork - 25 maja 2020. Retransmisja

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Malbork, Michał Błachut zwołał XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w poniedziałek, 25 maja br. o godzinie 14.

 

Ze  względów  bezpieczeństwa  oraz  konieczność  zachowania  reżimu  sanitarnego sesja Rady Gminy Malbork odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad  XIV  sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Malbork.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 zmian budżetu gminy na 2020 rok;

7.2 zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

7.3 uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 r.;

7.4 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malbork na rok szkolny 2020/2021;

7.5 przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2020 r.;

7.6 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących działki nr: 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 309/7, 309/8, 309/9, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/17, 309/18, 309/19, 309/20, 309/21, 309/22, 309/23, 309/24/, 309/25, 309/26, 309/27, obręb Nowa Wieś, ark. mapy nr 4, stanowiących mienie komunalne gminy;

7.7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork;

7.8 przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Malbork oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

7.9 wniesienia wkładów pieniężnych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim celem zwiększenia udziałów Gminy Malbork w kapitale zakładowym Spółki oraz upoważnienia Wójta Gminy Malbork do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

8. Komunikaty i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.