Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork o wykazie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wójt Gminy Malbork, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Malbork, na stronie internetowej urzędu /www.gmina.malbork.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej /ugmalbork.mojbip.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 30.12.2019 r. do dnia 20.01.2020 r.

Wójt Gminy Malbork
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork
przeznaczonych do wydzierżawienia

L.P.

Miejscowość

Nr dz.

Pow. w ha do wydzierżawienia

KW

Forma wydzierżawienia

roczny czynsz dzierżawny
netto w zł

przeznaczenie

1

Tragamin

8/32

0,0413

GD1M/00035061/8

bezprzetargowo

325,00

działalność gospodarcza

Nieruchomość wolna od obciążeń.
Teren przeznaczony do dzierżawy nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W umowie dzierżawy zostanie zawarty zapis, zgodnie z którym:
- dzierżawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze względem wydzierżawiającego, w szczególności roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na przedmiocie dzierżawy w celu ulepszenia, modernizacji lub adaptacji przedmiotu dzierżawy.
- dzierżawca zobowiązuje się do stałego utrzymania terenu w należytym porządku, wykaszania chwastów a ponadto zobowiązuje się do oczyszczenia i zagospodarowania zbiornika przeciwpowodziowego usytuowanego na przedmiotowej działce.
Termin płatności czynszu dzierżawnego: raz w roku do 30 września każdego roku obowiązywania umowy.
Umowa dzierżawy na czas nieokreślony.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, w godz. 7:00–15:00, pokój nr 12, tel. 647-28-07 wew. 16.
Wykaz wywieszony został dnia 30. 12. 2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Malbork oraz opublikowany na stronie internetowej urzędu /www.gmina.malbork.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej /ugmalbork.mojbip.pl/ Informacja o wywieszeniu wykazu umieszczona została w prasie lokalnej /www.tvmalbork.pl/."

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.