Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski z jednogłośnym absolutorium. VI sesja Rady - Retransmisja

Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski z jednogłośnym absolutorium. VI sesja Rady - Retransmisja fot. redakcja
Sesja absolutoryjna w Gminie Malbork odbyła się 12 czerwca 2019. Zapraszamy państwa na retransmisję.

Porządek VI sesji Rady Gminy Malbork.

 

 

1

 

 

Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2

Przyjęcie porządku obrad.

3

Przyjęcie protokołu z V sesji.

4

Wnioski i interpelacje Radnych.

5

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6

Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7

Debata nad raportem o stanie gminy na 2018 rok

8

Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1

udzielenia Wójtowi Gminy Malbork wotum zaufania

 

8.2

 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu w 2018 roku  oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy w 2018 roku:

  • przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

     w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2018 rok;

  • informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Malbork wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malbork absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
  • przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork;
  • głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu za 2018 rok;
  • głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie   udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 

 

8.4

zmian budżetu gminy na 2019 rok.

 

8.5

zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

8.6

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

 

Dorota Cielasińska

podinspektor  d.s. rolnictwa,  gospodarki gruntami, melioracji

i ochrony  środowiska

 

8.7

 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Malbork

8.8

przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Radni

Beata Lewandowska p.o. Kierownika GOPS

8.9

powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych

 

Michał Błachut Przewodniczący Rady

 

8.10

Ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Malbork

Radni

Aleksandra Zielińska       p.o. Kierownika CUW

9

Komunikaty i wolne wnioski.

Radni i Sołtysi

10

Zakończenie obrad sesji.

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.