Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz fot. UG Miłoradz
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości GNOJEWO w gminie Miłoradz

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości GNOJEWO w gminie Miłoradz

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz uchwały  Nr XXXII.196.2017 Rady Gminy Miłoradz z dnia 13 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gnojewo w gminie Miłoradz

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko  w dniach od 15.04.2019 r.   do 07.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz (pokój nr  14 ) w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urzędu Gminy w Miłoradzu ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, e-mail: budownictwo@miloradz.malbork.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2019 r.

Projekt przedmiotowego planu miejscowego dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłoradzu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miłoradz.

Info: UG Miłoradz

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Miłoradz


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.