Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Sztutowo: Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym.

Gmina Sztutowo: Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym. fot. wikimedia.org
Urząd Gminy w Sztutowie poszukuje pracownika (na zastępstwo) na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.
Ogłoszenie o zatrudnieniu na czas określony
Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony ( umowa na zastępstwo) na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
 
1. Wymiar czasu pracy - 1 etat
2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
-obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-nieposzlakowana opinia
-wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne lub prawnicze
-znajomość przepisów prawa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych
-znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych
- dobra znajomość obsługi komputera
3. Wymagania dodatkowe:
- preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego
- umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
- wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-przyjmowanie deklaracji
-przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne
-prowadzenie rejestru odpisów i przypisów
- prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, odroczeń, zwolnień, dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja
- prowadzenie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków
- prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- realizacja ustawy "Prawo zamówień publicznych"
- obsługa techniczna zebrań wiejskich sołectwa Kąty Rybackie oraz współpraca w tym zakresie z sołtysem wsi
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej
- obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
- kontakt z klientami zewnętrznymi
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, jak i w terenie
- w listopadzie 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%
6. Wymagane dokumenty:
- podpisany własnoręcznie list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
- CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach ( własnoręczny podpis)
-kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia ( ksero dowodu osobistego)
- kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi" do dnia 18 grudnia 2018 r. do g. 15.00
8. Informacje dodatkowe:
- osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązania do przedstawienia oryginału "Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego"
 
Info: Facebook Gmina Sztutowo
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.