Wydanie nr 172/2024, Czwartek 20.06.2024
imieniny: pokaż (8 imion)Bożena, Bogna, Rafał, Edburga, Gemma, Florentyna, Franciszek, Hektor
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Stawu z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie przetargu.

Burmistrz Nowego Stawu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 44, obręb 5 o powierzchni 13.4293 ha, położonej w Nowym Stawie, zapisanej w księdze wieczystej GD1M/00068693/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 44 obręb 5 Nowy Staw jest położona na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 508/LXXIII/2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentu miasta Nowy Staw w rejonie ul. Młyńskiej i Słowackiego, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024 r., poz. 197 i znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 1-PU – teren produkcji lub usług oraz w niewielkim fragmencie 1KDD – teren drogi dojazdowej.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.216.090,90 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 20% ceny wywoławczej wynosi: 3.643.218,18 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 182.161,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto nr 42 8300 0009 0002 5589 2000 0010, prowadzone przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, najpóźniej w dniu 18 lipca 2024 roku. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się 23 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw, sala nr 10 (I piętro).

Informacje o przetargach organizowanych przez Burmistrza Nowego Stawu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miejski w Nowym Stawie pod adresem www.bip.nowystaw.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1 lub pod nr tel. 55 271 51-10 wew. 43.

 

 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.