Wydanie nr 170/2024, Wtorek 18.06.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Elżbieta, Paula, Marek, Efrem, Emil, Gerwazy, Drohobysz, Amanda, Miłobor
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Budżetowa sesja Rady Miasta - oglądaj na żywo.

Malbork. Budżetowa sesja Rady Miasta - oglądaj na żywo. fot. Archiwum TvRegionalna24.pl
Najbliższa, LXXI sesja Rady Miasta Malborka odbędzie się w czwartek, 21 grudnia o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta. Podczas tej sesji radni podejmą uchwałę dotyczącą m.in. przyszłorocznego budżetu Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał.

a) w sprawie zmian budżetu Miasta za 2023 rok – XIX zmiana;

b) w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej;

d) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malbork;

e) w sprawie przyjęcia na rok 2024 Programu Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku;

f) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

g) w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

6. Podjęcie uchwały budżetowej:

6.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej;

b) odczytanie Uchwały Nr 180/g121/F/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Malbork na lata 2024 – 2038;

c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka;

d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;

e) dyskusja;

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2024 r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

b) odczytanie Uchwały Nr 181/g121/P/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Malbork na 2024 rok;

c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka;

d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;

e) dyskusja;

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

8. Komunikaty i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.


 

Źródło: materiały prasowe UM Malbork


 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
zeb
zeb 21.12.2023, 18:08
może ślubu udzielał
rad
rad 21.12.2023, 17:22
Najważniejsza sesja w roku a pan Marek Charzewski jeszcze burmistrz Malborka wychodzi sobie na ponad 2 godziny.
Nemo
Nemo 22.12.2023, 20:31 (odpowiedź do rad)
Budżet uchwala rada miasta. Burmistrz jest jest organem wykonawczym. Zresztą ile można słuchać pisowsko klerykalnych oponentów.