Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium. XV sesja VIII kadencji Rady Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady, Michał Błachut zwołał XV sesję VIII kadencji Rady Gminy Malbork, która odbędzie się w piątek, 3 lipca br. o godzinie 14 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy i powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7. Debata nad raportem o stanie gminy na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 udzielenia Wójtowi Gminy Malbork wotum zaufania;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu w 2019 roku  oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku:

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2019 rok;

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malbork absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok;

- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork;

8.2 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Malbork z wykonania budżetu za 2019 rok;

8.3 głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok;

8.4 zmian budżetu gminy na 2019 rok;

8.5 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy;

8.6 w sprawie ustanowienia służebności przechodu, przejazdu, prawie do remontu, modernizacji i konserwacji na nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/93 o pow. 0,1072 ha, obręb Nowa Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD1M/00034690/9, stanowiącą własność Gminy Malbork.

9. Komunikaty i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork


 

 

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Maciej
Maciej 09.03.2021, 10:07
Pan wojt to chyba już się zasiedział na swoim stanowisku,buta i arogancka to znak rozpoznawczy tej rady i tego wójta.