Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork fot. wikimedia.org
Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Malbork uchwały nr XXIX/242/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie UG Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskach oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork.
W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowania mogą składać wnioski, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.
Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie UG Malbork, ul. Ceglana 7, Malbork albo w formie elektronicznej na adres: a.jamroz@gmina.malbork.pl. W temacie wniosku należy wpisać "Prognoza OOŚ-studium". Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Malbork. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Zgodnie z art.11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuje ze Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w BIP oraz siedzibie UG Malbork.
Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Info:UG Malbork
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.