Wydanie nr 57/2024, Poniedziałek 26.02.2024
imieniny: pokaż (5 imion)Aleksander, Dionizy, Mirosław, Klaudian, Gerlinda
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Wyższe opłaty za śmieci i budżet na przyszły rok. II Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Wyższe opłaty za śmieci i budżet na przyszły rok. II Sesja Rady Gminy… fot. ostaszewo.sesja.pl
18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbyła się II Sesja Rady Gminy Ostaszewo. Radni m.in podjęli uchwałę budżetową. Dyskusje podczas obrad dotyczyły również cen wywozu odpadów, modernizacji oczyszczalni i budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Wójta poprosiliśmy o komentarz do najważniejszych punktów posiedzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostaszewo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ostaszewo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
 17. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad sesji.

 

​Info: UG Ostaszewo                                                                                

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Ostaszewo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.