Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ślubowanie Sołtysów wybranych na kadencję 2019-2024. V sesja Rady Gminy Malbork

Ślubowanie Sołtysów wybranych na kadencję 2019-2024. V sesja Rady Gminy Malbork fot. redakcja
Retransmisja nagrania V sesji Rady Gminy Malbork - 29 marca.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonawca

Referuje

1

Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy i powitanie zebranych

i stwierdzenie prawomocności sesji.

Przewodniczący Rady

 

2

Przyjęcie porządku obrad.

Radni

 

3

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Radni

 

4

Wnioski i interpelacje Radnych

Radni

 

5

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

Przewodniczący Rady

 

6

Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork i Zastępcy Wójta z okresu międzysesyjnego

Wójt

 

7

Złożenie ślubowania przez Sołtysów wybranych na kadencję 2019-2024

Sołtysi

 

8

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

8.1

zmian budżetu gminy na 2019 rok

Radni

Małgorzata Liszewska Skarbnik

8.2

zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Radni

8.3

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Radni

8.4

przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019 r.

Radni

Dorota Cielasińska

podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki

gruntami, melioracji

i ochrony środowiska

 

8.5

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Cisy, stanowiącej mienie komunalne gminy

Radni

8.6

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas niezonaczony nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Radni

8.7

wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości usytuowanej w obrębie Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne gminy

Radni

8.8

uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Radni

 

Maciej Kaja

Dyrektor GZGKiM

8.9

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malbork i określenia granic obwodów szkół podstawowych

Radni

 

Aleksandra Zielińska

p.o Kierownika CUW

8.10

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malbork, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

Radni

8.11

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malbork w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 

Radni

Anna Jamróz

podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych

Info: UG Malbork
 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.